';

BIZ Westvlietweg uit de startblokken en gestart met verduurzaming, vernieuwing en uitbreiding.

BIZ Westvlietweg uit de startblokken en meteen gestart met verduurzaming, vernieuwing en uitbreiding van het bedrijventerrein!

Met ingang van 1 januari 2020 is de Stichting BIZ Westvlietweg operationeel. De BIZ (Bedrijven Investeringszone) is de opvolger van het Bedrijvenbelang Westvlietweg. De ambitie is om de aantrekkelijkheid, uitstraling, leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van dit bedrijventerrein verder te verbeteren. Peter van Drunen, ceo van Bond Development, is de voorzitter van de BIZ. In 2018 plantte Bond Development al honderd nieuwe bomen op het terrein, als symbool voor de toekomstvisie van het park.

Op dit moment maakt de BIZ samen met Bureau Stedelijke Planning en Vakwerk Architecten een visie voor de herstructurering, verduurzaming en uitbreiding van het bedrijventerrein. De visie zal op 23 maart 2020 gepresenteerd worden.

Recommend
Share
Tagged in